Praktisk info

Patient klager
såfremt du ønsker at klage over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder kan du henvende dig til: STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED.

https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

Utilsigtede hændelser
Mange mennesker er dagligt i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men desværre opstår der nogle gange utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og derved undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Pjecen “Hjælp os med at lære, når noget er gået galt”
Udgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/